Dew Recorder

  • Alat ini sebagai alat untuk mengukur berat embun
  • Alat ini terdapat timbangan yang berfungsi untuk menampung embun sehingga dapat diketahui beratnya
  • Jika beban lewat dari batas normal, kemungkinan beban itu menampung air hujan
  • Terdapat pena untuk mencatat secara mekanis di pias yang terletak pada silinder jam
  • Pengamatannya dilakukan setiap hari pada jam 13.00 WIB
  • Memasang dan mengganti pias pada silinder jam
  • Dalam memasang atau mengganti pias, perhatikan timbangan agar tidak bergeser, supaya tidak memengaruhi skalanya.
  • Dilaporkan dalam laporan bulanan data embun